11.6.2018 07:15:15

Archeológovia odhalili neznáme skutočnosti o dobývaní Sibíri

Archeológovia z Ťumeňskej štátnej univerzity, ktorí šli po stopách sibírskych objaviteľov na čele s kozákom Jermakom, preskúmali ich stanovište na Karačinskom ostrove (Nižné Pritobolje).

Dvojmetrová zemľanka sa skladala z dvoch zrubových miestností. V centrálnej časti domu sa zachovali zbytky pece a napravo od nej bola kedysi pivnica.

 

V tejto budove zrejme nebývali dlho, pretože územie okolo zemľanky nebolo opracované a množstvo zanechaných odpadkov tomu tiež nasvedčovalo.

 

Počas vykopávok boli nájdené ruské domáce predmety, brúska, keramická škrabka, struska a kúsky kovu. Kvalita dreva svedčí o tom, že zemľanka horela a potom bola opravená a ďalej sa v nej žilo.

 

Pomocou metódy datovania podľa vzoriek dreviny vedci zistili, že zemľanka bola postavená v polovici XVII. storočia. Jermakova výprava sa ale uskutočnila v rokoch 1581-1585.

 

„Pokiaľ vychádzame z datovania našich nálezov zo XVII. storočia, dôjdeme k záveru, že Jermak tam nezimoval,” vysvetlila vedúca expedície, doktorka historických vied, profesorka Ťumeňskej štátnej univerzity Natalja Matvejevová.

 

Podľa názoru vedcov mohli v tejto zemľanke žiť prví dobyvatelia ešte pred Jermakom. Tieto údaje potvrdzujú verziu o dvojmesačnej výprave kozákov od Stroganovských mestečiek do hlavného mesta Sibírskeho chanátu bez prezimovania.

HSP, 10. 6. 2018