10.7.2018 17:04:07

Arbat je už aj v Leviciach

Dňa 20. 6. 2018 za prítomnosti predsedu Slovensko-ruskej spoločnosti JUDr. Jána Čarnogurského a Ing. Mariana Kandríka bol založený ďaľší klub s názvom Arbat. Tentoraz v Leviciach.

Záujemci o členstvo v klube sa môžu ozvať na mail: supererox1948@gmail.com.

*

pripojili sme sem nezávisle od oznamu fotogalériu z histórie zakladania Klubu Arbat v roku 2010 v Bratislave,chceme tak dostať do života časti fotogalérie z minulosti

redakcia

Peter Herka, k oznamu pridaná nezávisle časť fotogalérie z minulosti, redakcia