25.6.2015 23:04:19

ÁNO A NIE Jána Čarnogurského

Klub spisovateľov 24. 6. 2015
Klub spisovateľov 24. 6. 2015

 

„...Čarnogurský je pozoruhodný nie tým, že je jediný, ktorý sa desaťročia zaoberá Ruskom, jeho politikou a našimi vzťahmi, ale tým, ako nekonvenčne, ale aj kriticky odlišne vystupuje voči zahraničnopolitickým klišé značnej časti diplomatického a zahraničnopolitického establishmentu ako aj médií u nás.

Ján Čarnogurský nie je protiváhou, je však tým, čo je pre sformovanie samostatného slovenského myslenia, a myslenia na Slovensku nevyhnutne dôležité.“  

 

Aj takto vníma Jána Čarnogurského autorka rozhovorov Iva Kerná, ktoré vyšli pod názvom: ÁNO A NIE Jána Čarnogurského. Ten sa pri predstavení tejto svojej knihy úctivo zmienil, že pani Kerná si zrejme musela o ňom veľa prečítať, keď mu dávala  toľko otázok na telo. Napríklad:

--- Historik Ivan Kamenec vo svojej knižke Po stopách tragédie niekoľkokrát spomína Pavla Čarnogurského... ale vyslovil aj zásadnú vetu, ktorá súzvučí s myslením súčasníkov: „Nikde sa problém deportácií nepostavil ako zásadná morálna vec štátu a jeho režimu“.

--- Z ročnej epizódy stavbárskeho štúdia vám zostala ako pamiatka vaša manželka. Predpokladám, že v ročníku na takomto odbore neštudovalo veľa dievčat... Prečo ste sa rozhodli pre Martu Stachovú a čo myslíte, prečo ona pre vás?

--- Sledovali ste krátko pred okupáciou politické zemetrasenia v Československu? Ako ste vnímali napríklad problém, ktorý otriasol aj jednotou slovenských intelektuálov: klásť dôraz na federáciu či demokraciu?

--- Asi ste boli najlepší zať, keď zostala svokra žiť s vami.

--- V jej (pisárka Drahomíra Šinoglová z Moravy) prípade nešlo predsa o nejaký intelektuálny vplyv na verejnosť, ale iba o manuálnu činnosť. Prečo súdili pisárku? A prečo ju obhajoval slovenský advokát?

--- Aj môj kolega z Kultúrneho života, novinár Roman Kaliský spomína vo svojej knižke Na poslednom úseku, že keď ho v roku 1971 prepustili zo zamestnania, boli ste jeho advokátom a na jeho procese aj jediným publikom.

--- Spomínam si... na váš bonmot: „dedičstvo disidenta je záľuba v provokovaní strnulých štruktúr“. V skutočnosti však nešlo o záľubu, bolo na to treba odvahu. Odvahu a silu začínať stále znovu.

--- Ako ste sa dostávali k ľuďom? Cez kostoly?

--- Nie je paradoxom postoj Európskej komisie, ktorá vyzvala Slovensko, aby odstránilo z pamätnej mince vydanej k výročiu príchodu Konštantína a Metoda na Slovensko svätožiaru a kríže z odevov svätých na základe princípu náboženskej neutrality, ktorý v článku 22 Charty základných práv Európskej únie?...

--- Mám ešte v pamäti článok Pravdy o tom, prečo prokurátúra vyšetruje Fedora Gála. Odvtedy až dodnes sa v politike na Slovensku hľadá morálka.

--- V tých časoch som mala pocit, ktorý pomenoval Platón: Mnohí nenávidia tyraniu iba preto, aby mohli nastoliť vlastnú.

 

Naozaj, klobúk dole, pani Kerná. No a vám za odpovede, pán Čarnogurský, taktiež.

S úctou Vladimír Mikunda

-vmi-