06.11.2017 17:44:25

ANDREJ ŠABANOV NAVŠTÍVIL SPIŠSKÚ NOVÚ VES

Mesto Spišská Nová Ves navštívil vo štvrtok 2.11.2017 vzácny hosť, radca-vyslanec Veľvyslanectva Ruskej federácie v SR Andrej Šabanov.

V obradnej sieni radnice sa uskutočnilo slávnostné prijatie. Primátor mesta Ján Volný hosťovi v krátkosti predstavil Spišskú Novú Ves a vyzdvihol vzájomnú spoluprácu medzi mestom a ruskom ambasádou. Andrej Šabanov sa následne zapísal do pamätnej knihy mesta a vo svojom príhovore vyjadril ľútosť, že už skôr nenavštívil Spišskú Novú Ves, pretože je to krásne mesto a veľmi sa mu páči a ako dodal na záver, určite sa sem ešte chce vrátiť.

Predseda miestneho klubu Slovensko-ruskej spoločnosti Branislav Rusiňák predstavil v krátkosti podujatia, ktoré sa klubu Arbat podarilo v meste zorganizovať za pomoci vedenia mesta a veľvyslanectva RF. 

Následne sa prítomní presunuli do multifunkčného energeticko-baníckeho centra, kde sa uskutočnila vernisáž výstavy Milosrdenstvo v dejinách, prínos veľkokňažnej Jelizavety Fjodorovny do činnosti spoločnosti ruského Červeného kríža. Výstavu otvoril Andrej Šabanov, ktorý ju prítomným v krátkosti aj predstavil.

Po skončení vernisáže sa uskutočnilo kladenie vencov a zapálenie sviečok na večernom sviečkami vysvietenom mestskom cintoríne k pamätníku Červenej armády pri príležitosti spomienky na všetkých zosnulých. Po skončení oficiálneho programu návštevy radcu-vyslanca Veľvyslanectva Ruskej federácie Andreja Šabanova v Spišskej Novej Vsi sa za jeho prítomnosti uskutočnilo stretnutie klubu Arbat pri Slovensko-ruskej spoločnosti v Spišskej Novej Vsi. Predseda organizácie Branislav Rusiňák hosťa privítal a predstavil mu prítomných členov klubu. Následne zasadnutie pokračovalo diskusiou o možnostiach vzájomnej spolupráce medzi klubom a ambasádou.

Branislav Rusiňák