17.2.2016 07:14:15

Analytici: Rozpad Šengenu by bol najbolestivejší pre Česko a Slovensko

 

Podľa UniCredit Bank by to bolo preto, lebo ekonomika oboch štátov je značne orientovaná na obchod s inými európskymi štátmi.

 

„V súlade s analýzou banky, v Česku a Slovensku je najvyššia intenzita presunov tovarov v medzihraničných priestoroch meraná vo vzťahu objemov exportu k HDP.V súvislosti so spomalením dodávky tovarov (kvôli hraničnej kontrole) by sa viditeľne znížila exportná konkurencieschopnosť oboch štátov“, hovorí sa v ozname, ktorý uverejnila česká televízia.

V súvislosti so znížením exportu radu tovarov, napríklad potravinových, čo i len o 5 % by Česku spôsobilo stratu 0,25 % HDP, čo je okolo 12 miliárd korún (cca 450 miliónov EUR) ročne.  

Opustenie Šengenu by tiež spôsobilo razantné zníženie počtov špecialistov, cestujúcich denne do práce v iných štátoch a spôsobilo by rast nezamestnanosti v regiónoch s obmedzenou ponukou pracovných miest. V Česku sa to týka ľudí, ktorí bývajú blízko hraníc s Nemeckom a Rakúskom, na Slovensku tých, čo žijú pri hranici s Rakúskom a Maďarskom.

Česko a Slovensko patria medzi šesť európskych štátov, ktorých 70 % produkcie sa vyváža do štátov šengenského priestoru.  Existencia Šengenu vplýva na to, že zahraničný obchod Česku v rokoch 2005 – 2014 vyrástol o vyše 70 %“, hovorí sa v správe UniCredit Bank.

Podľa prepočtov špecialistov Európskej komisie, obnovenie hraničných kontrol medzi európskymi štátmi by navýšil ročné výdaje na jeden nákladiak približne o 56 000 EUR.

Podľa ria.ru, 16. 2. 2016