31.10.2018 18:49:11

Amerika nebude potrebná: hliník pôjde ruskému priemyslu

Neustály hospodársky tlak zo strany Západu objektívne tlačí ruskú vládu na prijatie opatrení stimulujúcich vlastných producentov v najrôznejších odvetviach. Na rad prišla i výroba a dodávky hliníka.

V ministerstve priemyslu a obchodu vyhlásili, že už k roku 2020 priviažu štátnu podporu poľnohospodárskemu strojárstvu využívaniu ruského hliníka. Je totiž známe, že program 1432 bude poskytovať osobitné zľavy pre poľnohospodársku techniku.

Takéto opatrenie na podporu vlastných výrobcov nie je nové. Už predtým analogické požiadavky boli vynesené ohľadne používania ruských kovov v automobilovom priemysle. Je očividné, že prax ukázala životaschopnosť toho a preto sa pre poľnohospodárov a producentov hliníka zavádza rovnaká šablóna.

V súlade s programom 1432, ak chcú ruskí výrobcovia získať štátnu podporu od vlády RF, tak bude musieť preukázať „doklad o využití detailov i náhradných dielcov, vyrobených z ruského hliníka“.

Pochopiteľne, že podobná iniciatíva je v prvom rade potrebná firme „Rusal“, ktorá sa 6. apríla ocitla na sankčnom zozname USA. Má sa za to, že činnosť ministerstva priemyslu a obchodu čiastočne kompenzujú straty spoločnosti kvôli zníženému exportu svojej produkcie (Rusal exportoval približne 80 % svojej výroby).

Podľa finobzor.ru, 31. 10. 2018