12.9.2018 09:35:52

Americká vojenská základňa je pre Poľsko nebezpečná. Prečo?

Poľsko plánuje umiestniť na svojom území stálu americkú vojenskú základňu. Prečo už Polsko nie je spokojné s rotačným charakterom umiestenia vojsk, nakoľko je ekonomicky podložená prítomnosť americkej základne v Poľsku, a tiež či máme očakávať odpoveď zo strany Bieloruska, ktoré udalosti starostlivo sleduje?

Na tieto otázky v rozhovore pre Sputnik Poľsko odpovedal vojenský analytik, kandidát geografických vied, vedúci katedry geografie Baltskej federálne univerzity Kanta Jurij Zverjev.

 

Prečo v poslednej dobe Poľsko aktívne hovorí o pripravenosti umiestniť na svojom území stálu vojenskú základňu USA?

O prianí Poľska umiestniť na svojom území americké vojská sa hovorilo i skôr. Predchádzajúci minister obrany Antoni Macierewicz tam chcel umiestniť dve divízie. Teraz ide o jednu. Motívy tu môžu byť rôzne. Do značnej miery ide o politický motív, jeho cieľom je zosilniť pozície Poľska ako hlavného východoeurópskeho partnera USA. Podľa všetkého existujú aj isté kroky smerom k tejto iniciatíve i zo strany USA. Nemyslím si, že v tejto situácii Poľsko hovorí len o svojej vlastnej pozícii.

 

Z času na čas počuť hlasy prívržencov rotačného charakteru umiestnenia amerických vojsk v Poľsku. Prečo tento variant niektorí ľudia považujú za lepší?

O tom konkrétne hovoril generál Ben Hodges, ktorý do nedávnej doby bol veliteľom pozemných vojsk USA v Európe. Po prvé, rotačná schéma umožňuje vycvičiť pre budúcu vojnu väčšie množstvo jednotiek: brigády sa menia, získávajú skúsenosti vzájomnej spolupráce s vojskami východoeurópskych štátov. Čím viac jednotiek prejde takou prípravou, tým lepšie pre budúce bojové činnosti. Po druhé, nie je možné zabúdať, že umiestnenie stálej základne nie je jednoduchá úloha, ani pre USA.


Ak je potreba formovať novú divíziu — USA majú, ak si dobre pamätám, 11 divízií pozemných vojsk, okrem Národnej gardy — je to drahé.

Ak budete premiestňovať už existujúcu divíziu, tak hneď vzniknú problémy medzi americkou federálnou vládou a vládou tej krajiny, kde sa divízia má nachádzať. V dokumente, ktorý bol odoslaný do USA, Poľsko navrhuje umiestniť u seba tankovú obrnenú brigádu. No ani gubernátorom, ani senátorom nejakého štátu, ani členom parlamentu za nejakú organizačnú zložku sa nebude páčiť, keď im zoberú divíziu — kto chce prichádzať o federálne granty, pracovné miesta, peniaze, ktoré vojaci utrácajú v miestnych obchodoch a reštauráciách?

 

No pri všetkých rizikách a vysokej cene, stála základňa je tým i prospešná, že je stála. Rotujúce vojská je možné odmietnuť a východné krídlo aliancie opäť príde o svoju ochranu.

Skutočne, rotačná prítomnosť je viac flexibilná. Pokiaľ vezmeme americkú ozbrojenú brigádnu bojovú skupinu, ktorá rotuje v Európe, vojaci sa nachádzajú v už existujúcich objektoch, a to odmietnu je ľahšie. Existuje ale aj iný moment, ktorý je spojený s lokáciami. Pokiaľ Američania umiestnia stálu základňu v tom rajóne, ktorý im ponúkajú Poliaci, tak to bude oblasť, ktorá sa nachádza v zóne dostrelu systémov Iskander z Kaliningradskej oblasti. A rotujúce vojská, a toho je treba si všimnúť, sa hlavne nachádzajú pri hranici s bývalou NDR, na západe Poľska, ďalej od hranice s Ruskom. Keď napríklad vezmeme poslednú rotáciu: dva tankové prápory tejto brigády, jej hlavná bojová moc, sa nachádza v južnom Nemecku, v Bavorsku, a jeden prápor v Rumunsku a Bulharsku. To znamená, že vo svojej podstate tanky prichádzajú do Poľska a Pobaltia len na cvičenie.

 

Nakoľko je vôbec ekonomicky zmysluplné mať cudziu vojenskú základňu na území Poľska?

Poľsko je pripravené platiť, a dostatočne solídnu sumu. Pre tieto ciele je krajina pripravená vydeliť 1,5-2 miliardy dolárov. Pokiaľ by tieto prostriedky boli smerované na nákup vojenského materiálu, tak by bolo možné nakúpiť dostatočné množstvo bojovej techniky. Okrem toho je Poľsko pripravené poskytnúť už existujúcu infraštruktúru. ide o územie v okolí Bydhošte a Torune. Pričom v Bydhošti sa už nachádza dostatočné množstvo rôznych štruktúr NATO.

 

Môže na to zareagovať Bielorusko a umiestniť u sebe Ruskú základňu?

Podľa oficiálnej pozície prezidenta Lukašenka sa ruské vojská môžu nachádzať na stálom základe na území Bieloruska v perióde ohrozenia, keď to reálne vyzerá na vojnu. Do toho to má, ako sami chápete, ďaleko.

 

To znamená, že Bielorusko nič podnikať nebude?

Myslím si, že nie. A Rusko v prípade stáleho umiestnenia početných síl USA a iných krajín NATO v Poľsku môže podniknúť ďalšie opatrenia, povedzme, vytvoriť divíziu v Kaliningradskej oblasti.

HSP, 12. 9. 2018, Sputnik