04.8.2012 10:55:06

Američania si za 20 rokov osvojili vyše 60 tisíc ruských detí

Takýto údaj zverejnila tlačová služba veľvyslanectva USA v RF v súvislosti so začiatkom platnosti dohody o spolupráci v otázkach osvojovania detí.
„Dohoda zaručuje, že osvojovanie detí medzi Ruskom a USA úspešne pokračuje a blaho osvojených detí bude ešte spoľahlivejšie ochránené“, - uvádza sa v stanovisku veľvyslanectva.
Podmienky dokumentu predpokladajú špeciálnu prípravu budúcich náhradných rodičov, vrátane zisku adekvátneho certifikátu, ale aj pravidelné odpočty o podmienkach života ruských detí v náhradných amerických rodinách. Osvojené dieťa si uchováva ruské občianstvo do 18 rokov veku, no od momentu vstupu na územie USA získava aj americké občianstvo.
Vz.ru, 1. november 2012 (výňatok)