22.6.2016 12:53:19

Ako Rusko zareaguje na agresiu?

 

Ruský prezident V. Putin poslancom Dumy povedal, že začiatkom 20. storočia bol hlavnou hrozbou nacizmus, dnes je ňou terorizmus. „Treba vytvoriť súčasný mimoblokový systém kolektívnej bezpečnosti, rovnoprávny pre všetky štáty“, zdôraznil.

 

Rusko bolo vždy prístupné na posudzovanie tejto otázky a neraz oznamovalo svoju pripravenosť na dialóg. „Lenže pokiaľ sme opäť pripravení, ako tomu bolo aj v predvečer 2. sv. vojny, kladnú reakciu v rámci odvety nevidíme. Naopak, NATO posilňuje agresívnu rétoriku a agresívne správanie vedľa našich hraníc“, poznamenal Putin.     

„Za týchto okolností sme povinní venovať osobitnú pozornosť úlohám, ktoré majú súvis s posilňovaním obranyschopnosti nášho štátu“, dodal.

Putin tiež poukázal na tragédiu dátumu 22. júna. „Pred 75 rokmi hitlerovské Nemecko zákerne vpadlo na územie Sovietskeho zväzu, začala sa Veľká vlastenecká vojna. Vojnu rozpútali nacisti. Ich ideológia nenávisti, slepá sebadôvera vo vlastnú výnimočnosť a neomylnosť, snaha o svetovládu, priviedli k najväčšej tragédii 20. storočia“, vyhlásil V. Putin.   

„Hlavné poučenie z minulej vojny je známe – že by sa bola dala odvrátiť. Stačilo na to len tvrdo a zavčasu skrotiť rozpustených nacistov a ich prisluhovačov, čo sa však nestalo. Na priame návrhy Sovietskeho zväzu, nášho štátu, na spoločné konanie a kolektívnu obranu prišlo buď priame odmietnutie, alebo sa tieto návrhy jednoducho zahovárali“, dodal Vladimír Putin.

Podľa dni.ru, 22. 6. 2016