07.1.2021 19:56:19

Ako Rumuni nabádali Hitlera prepadnúť ZSSR

Hitler a Antonescu si trasú pravicami
Hitler a Antonescu si trasú pravicami
(foto: AM)


Rumunský premiér Ion Antonescu navádzal Hitlera na prepadnutie ZSSR nielen na jar 1941. Získaním bývalých rumunských území si chcel napraviť aj svoju neistú politickú pozíciu. (armadnymagazin.sk)Aj to vyplýva z nedávno odtajnených archívnych materiálov zahraničnej rozviedky Ruska, ktoré boli zverejnené v polovici decembra v zborníku „Služba vonkajšej rozviedky Ruskej federácie. Dokumenty a svedectvá“.

Medzi dokumentmi je aj šifra z 9. 5. 1941, ktorá bola poslaná z Berlína do Moskvy rezidentom sovietskej vonkajšej rozviedky v Nemecku Amajakom Kobulovom, skrývajúcim sa za volačkou „Zachar“. Hovorí sa v nej o správe legendárneho nemeckého agenta sovietskej rozviedky podplukovníka Harro Schulze-Boysena (operačný pseudonym „Staršina“), ktorý bol antifašistom a pracoval v nemeckom ministerstve letectva.

„Staršina mal možnosť prečítať si Antonescuove memorandum pre Hitlera a Goringa. Dokazuje v ňom nevyhnutnosť napadnutia ZSSR na jeseň tohto roka,“ písal Kobulov. Ako dôvody vojny proti ZSSR sú v memorande „zopakované rovnaké dôvody, o ktorých sa hovorilo o nevyhnutnosti vojny aj v nemeckých kruhoch, konkrétne na jar tohto roka, hlavne: vojna s Anglickom sa stáva obtiažnou, Nemecko si musí zabezpečiť surovinovú a potravinovú základňu, akou je Ukrajina, musí si zabezpečiť vstup do Čierneho mora, reagovať na boľševické nebezpečenstvo, ktoré narastá s posilňovaním vojenskej a priemyselnej sily ZSSR“.

„V memorande sú spomenuté aj dôvody, že s vojnou treba začať na jar, aby Rusi nemohli spáliť obilie, ktoré je v tom čase ešte nedozreté, alebo sa zatiaľ vôbec neujalo. S analogickými úvahami sa Antonescu obracal na Hitlera a Goringa už v novembri minulého roka (rozumej 1940), v marci tohto roka a teraz opäť,“ dodal rezident.

Kobulov poznamenal, že Staršina predpokladal, že „táto téma bola hlavnou aj pri ostatnom stretnutí Goringa s Antonescu vo Viedni“. „Ďalej Staršina uvádza, že z rumunského generálneho štábu sú po celý čas vysielané informácie o vojenských prípravách ZSSR, o presunoch vojenských útvarov, o podujatiach sovietskej vlády, ktoré majú jednoznačne presvedčiť Nemecko, aby preventívne zaútočilo proti ZSSR i o ľahkosti vojny s ním,“ písal Zachar.

Nemecko bolo napríklad informované aj o tom, že „nedávno sa v Besarábii konali veľké roľnícke nepokoje proti sovietskej moci“ a že tieto boli vraj kruto potlačené Červenou armádou (hoci v skutočnosti sa nič také neudialo). „V Staršinovom úrade považujú situáciu Antonesca za mimoriadne vratkú a nazdávajú sa, že jej upevnenie môže byť dosiahnuté len vďaka vonkajším úspechom Rumunska, konkrétne návratom jeho bývalých úradov,“ informoval Moskvu Kobulov.


Vladimír Mikunda podľa ria.ru