02.12.2014 22:06:55

Ako Putin zatváral Južný prúd

"Mimochodom, bulharskí kolegovia mi vždy hovorili, že všetko, čo len chcete, no Južný prúd oni realizovať budú, pretože to zodpovedá ich národným záujmom. Lenže, žiaľ, nestalo sa! Ak už aj Bulharsko nie je suverénnym štátom, tak potom nech si od Európskej komisie požaduje peniaze za odobratú výhodu, pretože len priame platby rozpočtu Bulharska by z prepravy predstavovali najmenej 400 milióno euro ročne"... "Nakoniec čo, ide o voľbu našich partnerov v Bulharsku, zrejme musia plniť nejaké záväzky."

 

Aj toto dnes zaznelo z Ankary. A len týchto pár slov ukazuje, aké je naozaj postavenie bývalých socialistických štátov voči Bruselu a hlavne, aká je pozícia severu Európy voči juhu Európy. Čo je dovolené koňovi, nie je dovolené v...

Viac:  http://www.kp.ru/daily/26314/3193502/

Podľa kp.ru, 2. december 2014