29.12.2015 01:17:11

Ako lieta Su-47 Berkut? (video)

youtube.com