04.8.2012 10:55:06

Aké tajomstvá môžu odplávať spolu s Butom?

Viktor But má 43 rokov. Ukončil Vojenský inštitút cudzích jazykov a do roku 1991 pracoval ako prekladateľ vo Vitebskom pluku vojenského dopravného letectva. Plnil úlohy v Angole a v ďalších afrických krajinách. V roku 1998 už vlastnil leteckú spoločnosť Air Cess Liberia s päťdesiat lietadlami. V roku 1992 začal súkromné podnikanie s JAR, organizoval leteckú prepravu. V roku 1993 sa presťahoval do SAE.
USA poľujú na Buta od konca 1990-tych rokov a považujú ho za veľkého nelegálneho obchodníka so zbraňami. V roku 2006 prezident G. Bush osobne podpísal nariadenie o zadržaní jeho aktív.

Aké tajomstvá môžu s Butom odplávať do USA?
Uprostred obvinení, s ktorými USA vytiahli do boja je aj jedna pomerne „exotická verzia“, že vraj predaj zbraní mu kryje rozviedka generálneho štábu OS RF (GRU – glavnoe razvedivateľnoe upravlenie). Je to tak a či nie? Komsomolská pravda požiadala o názor plukovníka v zálohe Vladimíra Kačalova.

KP: But svojho času ukončil jazykový inštitút, ktorý kurírovalo „GRU“. Znamená to, že pracoval pre vás?
V.K: - But nikdy nebol dôstojníkom GRU. Po skončení školy naozaj krátko slúžil v armáde, potom sa nechal prepustiť a začal sa zaoberať podnikaním. A tým sa jeho spojenie s ozbrojenými silami ukončilo.

KP: Možno bolo jeho podnikanie iba krytím iných operácií GRU?
V.K.: – Pripúšťam, že sa to tak môže javiť. V takom prípade si však skúste predstaviť pracovníka GRU, o ktorom si tak hlasno rozpráva pol sveta, nazýva ho „zbrojárskym barónom č. 1“, pracovníka, za ktorým sa ťahá dlhý rad rečí, ktorý sa neustále dostáva do medzinárodných škandálov, vedú sa proti nemu trestné obvinenia v USA i v Thajsku, no on aj tak zostáva kádrovým členom GRU? Ak by bol členom rozviedky, už pri prvom náznaku niečoho podobného by bol stiahnutý a schovaný!

KP: Čím teda podráždil Američanov, že sa tak do neho zahryzli?
V.K.: - Pokiaľ viem, ocitol sa v epicentre ostrého konkurenčného boja medzinárodného trhu leteckej dopravy, postúpal po prstoch niektorým vplyvným americkým firmám, vrátane tých čo fungujú pod patronátom CIA.

KP: No Američania tvrdia, že Butova firma sa zaoberala nelegálnym obchodom so zbraňami, že ho dodávala separatistom...
V.K.: - Američania môžu hovoriť čo len chcú. Všetky ich obvinenia sú nepreukázané a But ich kategoricky odmietol. A poviem ešte viac. USA doteraz Rusku nepredstavili žiadne presvedčivé dôkazy o Butovej vine.

KP: A ak sa teraz po presťahovaní Buta do USA tieto „dôkazy“ objavia?
V.K.: - Nevylučujem, že americký súd dokáže naškrečkovať nejaké obvinenia, nech nevyzerá trápne. V každom prípade sa však musia dostať do rúk aj ruským advokátom. Potom ich treba tvrdo opracovať aby z tejto záležitosti nevznikla nejaká banálna svojvôľa. A po druhé, nevylučujem, že americký súd dokáže z Buta vytiahnuť nejaké „senzačné“ priznania a tajomstvá. Všetko závisí od toho akú líniu obhajoby zvolia But a jeho advokáti.

KP: A nejaké vojenské tajomstvá But môže prezradiť?
V.K.: - Zopakujem to ešte raz: But už dávno nie je kádrovým dôstojníkom. Veľmi dlho je odtrhnutý od akýchkoľvek vojenských tajomstiev. Jeho najväčšie „vojenské tajomstvo“ je odpoveď na otázku či na svojich lietadlách prepravoval do zahraničia zbrane alebo zemiaky.
Kp.ru, 16. november 2010 (krátené)