04.8.2012 10:55:06

Aká je podpora Putinových iniciatív?

Väčšina Rusov podporuje Putinove iniciatívy, ktoré zverejňoval počas predvolebného obdobia, vyplýva z prieskumov verejnej mienky.
Najznámejšie sú iniciatívy na zavedenie dane z prepychu (74 percent), návrat „zimného“ času (73 percent), presun novoročných sviatkov na máj (71 percent) a zníženie počtu aut so signalizáciou na právo prednostnej jazdy (67 percent).
Prieskum však odhalil, že až dve tretiny Rusov nepoznajú zámery, ako vytvorenie štátnej spoločnosti na rozvoj Sibíri (počulo 35 opýtaných), posudzovanie štátnou dumou všetkých občianskych iniciatív, ktoré budú podporené najmenej 100 tisíc podpismi (35 percent) a zrovnoprávnenie štatútu a práv náboženských vzdelávacích ústavov so svetskými školami (30 percent).
Jediná iniciatíva, ktorú občania viac menej nepodporujú je návrat zimného času (47 percent proti 37 súhlasiacich). Nejednotnosť je aj v spomínanom zrovnoprávnení náboženských a svetských škôl (podpora 31 percent, proti 33 percent).
Takmer celoplošnú podporu získali Putinove iniciatívy v sociálnej oblasti. Trošku chladnejšiu odozvu má iniciatíva na rozpracovanie penzijnej reformy pre strednú triedu s rozvojom rastového komponentu (72 percent). Najviac negatívnych ohlasov dopadlo na ideu zlepšenia demografickej situácie formou presťahúvania rodákov zo zahraničia. Podporuje ju 56 percent respondentov, 29 percent je proti.
Organizátori pripúšťajú štatistickú odchýlku na úrovni 3,4 percenta.
Vzgljad.ru, 3. apríl 2012