07.9.2013 19:40:50

Ak sa uskutoční útok proti Sýrii, českí komunisti hrozia vystúpením z NATO

Českí komunisti posudzovali situáciu ohľadne Sýrie na mimoriadnom zasadnutí a obvinili USA z vnucovania svojej pozície celému svetu. Pohrozili požiadavkou o vystúpenie z NATO v prípade začiatku vojenských operácií v Sýrii.

KSČM vystúpila s tvrdou kritikou imperiálnej politiky USA. Zdôrazila, že "použitie sily proti suverénnemu štátu by bolo hrubým a mimoriadne nebezpečným  porušením medzinárodného práva". Vojenská intervenia USA by vraj bola aktom agresie presne v duchu rezolúcie BR OSN 3341 zo 14. decembra 1974".

V prípade útoku proti Sýrii strana bude požadovať  "okamžité prijatie krokov na vystúpenie Česka z NATO". Náš štát sa nesmie stať agresorom, vyhlásil Vojtech Filip.  

Podľa vz.ru, 7. september 2013