04.8.2012 10:55:06

Ak niekto povie, že ruská televízia je v debatách prezidentských kandidátov neférová...

... tak ja budem prvý, kto s ním bude súhlasiť!!! Lebo to, čo predvádzal moderátor pri rozhovore V. Žirinovského (spor s A. Pugačovou) a M. Prochorova malo k nezaujatosti, k profesionalizmu a nezávislosti tv ďaleko, ďaleko a ešte ďalej.
O čo ide? Televízia si do štúdia pozvala Vladimíra Žirinovského ako svojho HOSŤA. Zdôrazňujem - ako HOSŤA a nie ako predmet svojej výchovy! Kto im dal právo takto sa k nemu správať?
Žirinovský, rovnako ako každý suverénny občan suverénneho štátu, nie je predsa pre skutočne nezaujatú televíziu niekým, koho by tá mala právo poučovať, komu by mohla radiť, resp. koho by mala právo vychovávať.
Ruská televízia sa v tejto debate začala správať ako mentor. Jej moderátor si neuvedomil ani svoju profesionálnu povinnosť, že ak sa bude chcieť Vladimír Žirinovský, v tomto type relácií hoci aj znemožniť, on tu nie je od toho aby mu v tom bránil.
Nech sa páči, urobte si svoj názor sami:

http://www.kp.ru/daily/25842/2814269/

Hlavne si však všimnite ako si Žirinovský mlčky vypočul dámu Pugačovú, ktorá ho najskôr nenápadne pourážala a keď jej on chcel na toto jej "hrubé vrece" prišiť "hrubú záplatu", tak tá sa začala správať, ako niektoré "dámy" v našich osadách.
Vladimír Mikunda