24.3.2014 16:37:23

Agónia ukrajinskej moci

Zlaté a menové rezervy štátu sa prudko krátia, dlhy za energetické suroviny rastú. Na uliciach vládne banditizmus. Krajina stratila časť svojho územia. Rozsypajúca sa výroba, rast kurzu hrivny. Omeškania výplat sociálnych dávok... A k tomu vedomie, že súčasná moc sa ponáhľa s uskutočnením volieb len preto, aby po ich uskutočnení, nech by aj strojnásobila komunálne platby a uskutočnila nútenú správu nad rozpočtom, nebude mať čím platiť dôchodky a mzdy. Dokonca aj úver od MMF situáciu zachráni len na krátky čas.

Moc je už odsúdená, otázkou zostáva len jedno - kto ju zmetie - povstane ľud alebo nacisti s oddielmi domobrany. História učí, že politickú silu, ktorá uchopila moc pučom, vystrieda sila omnoho radikálnejšia. V roku 1917 to boli boľševici, teraz to môžu byť nacisti. Netreba tiež dúfať, že protesty neprerastú do občianskej vojny.

Občianska vojna v Rusku sa začala okolo roka po buržoáznej revolúcii. Treba na to čas, aby sa úplne zastavili fabriky a u ľudí, aby sa skončili zásoby peňazí a potravín.

Potom už stačí len jedno. Aby sa sformovala vrstva ľudí, ktorí nemajú čo na prácu, iba ak kradnúť a bojovať... Perfektne to vyjadril vo svojej knihe Babeľ - "Jazdecká armáda" (voľný preklad). Mimochodom, však tí, čo formujú národnú gardu robia všetko pre to, aby počet ľudí zatiahnutých do vojny bol väčší.

Toto všetko vysvetliť včerajšej opozícii a dnešnej nelegitímnej moci, nie je možné.

Podľa vz.ru, 23. marec 2014