04.8.2012 10:55:06

Agent A-201 – náš človek v gestape

Pri príležitosti Dňa víťazstva pod týmto názvom premietla ruská televízia Rossia-1 premiérový dokumentárny film, ktorý pojednáva o údajne jedinom ruskom egentovi v nemeckom gestapo.
Film je venovaný pamiatke osudu (SS Hauptstrumfuhrera – kapitána) Williho Lehmana (1884 – 1942), presvedčeného antifašistu a vysokého dôstojníka gestapa, v ktorom kuríroval obranný priemysel a výstavbu fašistického Nemecka. Po dobu 12-tich rokov sa teda stal neoceniteľným zdrojom informácií pre sovietsku rozviedku. Odovzdával ich pod kódom A-201 alebo „Breitenbach“ (niektoré zdroje uvádzajú nesprávny kód „Apotheke“). Zaujímavosťou tohto špióna je, že vôbec nemusel byť naverbovaný, ba naopak, sám sa nezištne ponúkol na spoluprácu v boji s nacizmom.
ZSSR poskytol informácie o nemeckom vojenskom potenciály, o technických rozpracúvaniach (syntetický benzín, technický kaučuk, bojové otravné látky novej generácie...) i o vojnových plánoch tretej ríše. 19. júna 1941 zaslal Moskve informáciu o presnom dátume útoku Nemecka proti ZSSR. Bol to on, kto Moskve odovzdal aj nemecké telegrafické šifry „Funkspruch“ a rádiové šifry „Fernspruch“, ktorej tým umožnil čítať korešpondenciu gestapa.
Lehmann bol zatknutý koncom roka 1942, po čom zmizol. Súd s ním sa nekonal. Teodor Gladkov, autor knihy „Jeho veličenstvo agent“ prezradil, že ani „H. Himmler a ani H. Muller sa neodvážili Hitlerovi oznámiť, že v nemeckej tajnej polícii pôsobil sovietsky agent“.
„Breitenbachove“ materiály z ruskej zahraničnej rozviedky boli odtajnené až v júni 2009. Celkovo ide o 28 dielov dokumentov.
Podľa RIA Novosti, 9. máj 2011 (výňatok)