16.5.2018 09:17:01

Aby sme pochopili Putina, musíme chápať ruskú históriu

Na pochopenie „činnosti, impulzov a obáv“ Ruska je nutné venovať pozornosť historickým paralelám, ktoré používa Kremeľ, píše The Baltimore Sun. Podľa názoru TBS sa Vladimir Putin orientuje vo svojej politike na Alexandra III., čo vyplýva z prezidentových slov pri minuloročnom odhalení cárovho pamätníka.

Minulý týždeň Vladimir Putin vstúpil do svojho štvrtého prezidentského obdobia, píše novinárka The Baltimore Sun Ala Creciun Graffová. Západ často čerpá znalosti o Rusku z krátkych správ a nechápe jeho dlhodobé politické zameranie. Vladimir Putin jedná v dlhodobých historických kategóriách a v posledných rokoch ich využíval na dosiahnutie svojich politických cieľov. Preto je potrebné na pochopenie politického vektora Moskvy venovať pozornosť dejinám, ktoré využíva Kremeľ.

V novembri v Livadijskom paláci na Jalte Putin odhalil pomník ruského cára Alexandra III. Podľa autorkinho názoru je pamätník rovnako symbolický ako miesto: Livadijský palác bol letnou rezidenciou Romanovcov a tiež miestom konania Jaltskej konferencie. Bol to prvý pomník, ktorý Putin odhalil na počesť ruského cára, a jeho voľba svedčí o mnohom: Alexander III. je známy svojím odmietnutím kurzu europeizácie a hľadaním výlučne ruských politických hodnôt, tradícií a noriem. Medzi historikmi má Alexander spornú povesť: z jednej strany bol nacionalistom s „antisemitskými názormi” a z druhej strany sa zaslúžil o silný ekonomický rozvoj Ruska po roku 1880.

Po viac než sto rokoch Alexander III. opäť získal politickú a kultúrnu dôležitosť po uvedení filmu Lazebník sibírsky od Nikitu Michalkova. „Film presne zobrazil ruskú monarchistickú tradíciu ako príťažlivú alternatívu prekonanej sovietskej ideológie,” uvádza Graffová. Slávnostné odhalenie pamätníka a Putinov príhovor boli naplnené „jemným symbolizmom”. Ruský prezident urobil paralelu so svojim vlastným imidžom „populárneho štátneho činiteľa, vlastenca s hlbokým zmyslom pre osobnú zodpovednosť za osud krajiny”. Putin rovnako ako Alexander chce, aby národ bol založený „nielen na ekonomickej a vojenskej sile, ale i na tradíciách”.

Keď Putin chválil rozhodnosť Alexandra „brániť záujmy Ruska priamo a otvorene”, zdôvodnil tak zahraničnopolitické stanovisko Moskvy v posledných rokoch. Táto politika tak v 80. rokoch 19. storočia, ako aj teraz „zaistila rast vplyvu a autority Ruska vo svete,” zdôraznil Putin. Podľa názoru Graffovej nasledujúcich šesť rokov výkonu funkcie prezidenta Putin charakterizoval sám, keď zovšeobecnil vládu Alexandra ako „epochu návratu ku koreňom a historickej spravodlivosti”. To znamená pokračovanie „centralizácie a personalizácie moci,” domnieva sa autorka. Vo vzťahu k Západu to bude znamenať odmietnutie západného štýlu vlády v prospech historických tradícií. „Chápanie Ruska Vladimira Putina vyžaduje venovanie pozornosti historickým zmyslom. Bez vnímania dlhodobej perspektívy zostanú konania, impulzy a obavy Ruska nepochopené a vzťahy medzi Západom a Moskvou budú vždy krehké,” došla k záveru novinárka The Baltimore Sun.

HSP, 16. 5. Sputnik