04.8.2012 10:55:06

„VEDENIE RUSKA ODDELILO ZRNO OD PLIEV“

V prípade konečného sformovania dohody medzi Ruskom a Ukrajinou v takom formáte, aký bol dohodnutý obidvomi stranami v priebehu tohto víkendu, to bude najdôležitejší strategický ťah ruského vedenia od roku 1997, kedy bola uzatvorená Veľká dohoda s Ukrajinou. To, že Rusku sa podarilo oddeliť cenu plynu exportovaného do európskych krajín cez územie Ukrajiny od ceny plynu, ktorý je dodávaný pre vnútornú potrebu Kyjeva, - sa pokladá za konkrétny a veľmi dôležitý krok. Pretože ten cirkus, ktorý sa robil koncom každého roku za posledné štyri roky, nijakým spôsobom neprospel ani formálnemu fungovaniu plynového prepravného systému Ukrajiny, ani normálnej dodávke plynu európskym odberateľom, a ani (čo je najdôležitejšie) normálnym medzinárodným vzťahom.

Všetko bohatstvo Ukrajiny bolo získané na ruskom tranzite.

Pretože ak si napchávajú vrecká jednotlivé klany – to nevedie nikam. A my veľmi dobre vieme, že všetko bohatstvo, ktoré na Ukrajine existuje, bolo vytrieskané na ruskom tranzite (plyn, ropa a taktiež iné prepravné toky). To znamená, že ku dnešnému dňu Rusko veľmi dobre chápe čo sa deje v informačnej a humanitárnej sfére na Ukrajine (kde sa uskutočňuje preformátovanie mladej generácie a jej výchova v antiruskom duchu, zakazuje sa vysielanie ruských kanálov – vymenovávať sa dá dlho. A ruské vedenie, ako ja chápem, si položilo otázku: prečo máme my kŕmiť zo svojho vlastného tých, ktorí robia za tie isté peniaze rusofóbnu politiku? A začalo krok za krokom realizovať bežnú kapitalistickú koncepciu „deľby práce“. Podľa princípu „zrno zvlášť, plevy zvlášť“. Znamená to – ak vy chlapci chcete vstúpiť do Európy, začneme pekne od plynu. Hneď ako Rusko postavilo otázku takto, z rúry ihneď mizne technický plyn. A to ani menej ani viac ako 230 mil. kubíkov. Plyn má vôbec jednu zaujímavú vlastnosť – že niečím pripomína vodu. Ak u vás v dome zmizne voda, kým sa celý potrubný systém nenaplní vodou, z vášho kohútika voda nepotečie.

Juščenko si myslí, že plyn – to je med, ktorý sa dá rúrami preháňať kade-tade.

A ak je raz plyn ukradnutý, to je jasné, že na konci rúry nebude plynu, ale bude pšik (prázdny sykot – pozn.prekladateľa). Udalosti, ktoré prebehli na prelome rokov 2008 – 2009 odprezentovali najvyššiu rusofóbiu zo strany ukrajinskej kvázi-elity a jej do neba volajúcu krikľavú nevzdelanosť a nekompetentnosť. Ak prezident Ukrajiny vyhlasuje, že plynoprepravný systém Ukrajiny a jeho diaľkové plynovody (ktoré sa tiahnu od východu na západ) môžu fungovať v averznom aj reverznom režime (to znamená tam i späť), je možné urobiť si dva závery. Buď človeku jednoducho „položili na stôl“ podklady, o ktorých ani nemá šajnu (a možno šajnu nemá ani ten, kto ich pripravoval), alebo si predstavuje diaľkový plynoprepravný systém ako čerpadlo, ktorým stáčajú med na paseke.

No nemôže systém existujúci na Ukrajine fungovať v režime prečerpávania „zo západu na východ“. Systém môže prečerpávať iba z východu na západ. Tak je skonštruovaný systém pomocných uzáverov, plynoprečerpávacích staníc a expanzných turbín. Možno si aj Juščenko myslí, že včely budú lietať tak, ako chce on, ale plyn určite nemôže prúdiť do Európy tak, ako to chce prezident Ukrajiny.

Pánboh nám zoslal „oranžových“, aby upevnil vieru.

Iná bolestivá a citlivá situácia pre drvivú väčšinu občanov Ukrajiny (rovnako ako aj občanov Ruska žijúcich na Ukrajine) – to je zákaz ukrajinských mocných voči Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi Moskovského patriarchátu odslúžiť bohoslužby v chráme Svätej Sofie. Ako je známe, to je jedna zo svätýň pravoslávneho sveta postavená ešte za čias veľkého kniežaťa Jaroslava Múdreho. Jednako však pravoslávni cirkevní hodnostári nemali sem prístup aby odslúžili bohoslužbu. Všetko toto sa deje v predvečer konania Miestneho Koncilu, na ktorom bude zvolený patriarcha.

Znamená to, že ukrajinské vedenie robí všetko pre to, aby rozložilo jednotu pravoslávnych na Ukrajine. To je ďalší, a určite nie posledný krok v tomto smere. No, ako sa vraví, Pánboh nám zošle nepriateľov, aby sme sa upevnili vo svojej viere. A dnes, po tom ako sme si nedávno pripomenuli svätý sviatok Troch Kráľov môžem povedať, že nech by bolo akokoľvek ťažko, zo všetkých peripetií a komplikácií vyjdeme znovuzrodení, upevnení vo svojej viere a správnosti svojich činov a pohnútok.

Konstantin Šurov
Predseda Ruskej komúny na Ukrajine