04.8.2012 10:55:06

„Ak budú Američania pokračovať v rozvoji PRO, my...

... využijeme možnosť vystúpenia zo zmluvy“, vyhlásil novinám Vzgljad podpredseda medzinárodného výboru štátnej Dumy RF Andrej Klimov. Takýto dodatok vnesie Duma pri ratifikácii START-3. - My zmluvu ratifikujeme iba vo vzájomnej väzbe rozvoja PRO a START“.
Pripomeňme, že Američania nový START ratifikovali už 23. decembra 2010, nie však bez svojich podmienok. Tie sú uvedené v dvoch rezolúciách.
V prvej rezolúcii sa priznáva nevyhnutnosť vyčlenenia 85 mld. dolárov v priebehu najbližších desiatich rokov na modernizáciu atómového potenciálu USA. Druhá rezolúcia ruskú stranu upovedomuje, že USA sú odhodlané i naďalej rozvíjať systémy PRO, pričom vraj podľa mienky senátorov preambula zmluvy START-3 nesmie byť pre USA žiadnou právnou prekážkou rozvoja PRO.
- Ak sa americký systém PRO bude rozvíjať bez ruskej účasti, náš štát bude nútený vystúpiť zo zmluvy START-3 a začne zväčšovať svoju bojaschopnosť, nehľadiac na nedávno dosiahnuté dohody, povedal Klimov.
Vzgljad.ru, 11. január 2010 (výňatok)