01.11.2019 22:11:51

4.vedecko-praktická rusistická konferencia: Pozvánka z Veľvyslanectva RF v SR

pozvánka
pozvánka
(foto: press rusemb)

Prišla pozvánka na konferenciu Metodické a literárne aspekty štúdia ruštiny ako cudzieho jazyka, konferencia sa bude konať 8.novembra 2019 v Bratislave o 12:30 h v Expo-Clube Vstupné 7,00 Eur

viac z pozvánky a textu - viď foto

pozv 8nov VelvRF text

Pozv velvRF 8nov

 

 

 

 

 

nemožné robíme na počkanie (red SRS)

rusemb