11.7.2016 20:09:45

3 ruské podmienky na predĺženie START-3

 

Podľa Washington Post Washington by vraj rád o päť rokov predĺžil platnosť najdôležitejšej rusko-americkej zmluvy START-3 (končí sa vo februári 2021). Dôvodom majú byť tak osobné ambície B. Obamu, ako aj vojensko-politické názory vedenia USA. Moskva však na to pôjde iba pri splnení troch podmienok, ktoré priamo súvisia s americkou PRO.

 

Američania veľmi dobre chápu, že porušili vzťah medzi PRO a START-3 a teda dúfať o predĺžení zmluvy by nemali. Rusi totiž už dávnejšie tvrdia: „Ak sa americká PRO bude rozvíjať bez účasti Ruska, náš štát bude nútený vyjsť zo zmluvy START-3 a začať zvyšova´t svoju bojaschopnosť, bez ohľadu na nedávno dosiahnuté dohody“.

(START-3 predpokladá zníženie rozmiestnených strategických nosičov do 700 a do 1550 náloží na nich. Otvorené zdroje hovoria, že k 1. 9. 2015 Rusko malo 526 rozmiestnených nosičov (USA762) a na nich 1628 bojových hlavíc (USA 1538).)


Na čo USA potrebujú START-3?

„Američania chápu, že bež a chytaj raketu, ktorá sa v kozme rozdelila na niekoľko hlavíc. Žiadna PRO Ameriku nespasí. Preto navrhujú START, ďalej znižovať strategickú výzbroj, aby sa potom už boli schopní prikryť protiraketovým dáždnikom. Pretože proti neveľkému počtu rakiet môže byť efektívny“, povedal predsedu výboru Rady federácií Viktor Ozerov.


Tri podmienky Ruska

Po prvé: Úplné vyvedenie amerických taktických atómových zbraní z Európy na územie USA.

Po druhé: Pri ďalších rozhovoroch sa bude vychádzať zo sumárneho počtu atómových potenciálov USA, V. Británie a Francúzska.

Po tretie: Američania musia podpísať právne záväznú dohodu o obmedzení rozmiestňovania svojich systémov PRO.

Podľa vz.ru, 11. 7. 2016