06.12.2017 11:55:40

200 ton ušľachtilého kovu: Rusko zvyšuje ťažbu zlata

 

Rusko prudko zvyšuje ťažbu zlata. Za ostatných 8 mesiacov RF vyprodukovala 193 ton tohto ušľachtilého kovu, čo je o 7,7 % viac ako za rovnaké obdobie minulého roka.

 

Zvyšuje sa ťažba aj iných drahých kovov. Za tento rok bolo vydolovaných 700 ton striebra a 49 ton platiny.

Čo je v pozadí tohto úspechu? Po prvé, Rusko zakladá vysoko efektívnu ťažbu zlata a striebra. Po druhé, štát už niekoľko rokov dôsledne zhromažďuje zásoby zlata ako strategické zásoby.

Po zavedení sankcií Rusko každoročne od roku 2014 nakupuje v priemere 100 ton zlata. Čo je najviac na svete. Napríklad minulý rok nakúpilo 201 tonu a tohto roku sa plánuje kúpiť 200 ton zlata.

Podľa finobzor.ru, 6. 12. 2017