15.7.2019 17:30:24

20. júl 2019 každoročné stretnutie SRS na hore Matra sa blíži

Matra návšteva členov SRS
Matra návšteva členov SRS
(foto: red)

Pozvánka na tohtoročné stretnutie Klubov Arbat SRS na hore Matra - výstup na horu Matra v Maďarsku

Tento rok sa uskutoční už desiaty ročník výstupu na najvyšší vrch pohoria Matra, na Modravú horu.

Výstup sa uskutoční v sobotu 20. júla. Dátum sme zvolili tak, aby čo najmenej kolidoval s inými pamätnými dňami, najmä cirkevnými a na východnom Slovensku. Zároveň si výstup zachová väzbu na sviatok sv. Cyrila a Metoda v júli.

 Na vrchole sa stretneme od 12.00 -  13.00 hod, potom budeme v bufete pod vrcholom. Až na vrchol (nadmorská výška : 1014 m) možno prísť autom alebo autobusom, parkovisko je pod vrcholom alebo asi 2 km nižšie v stredisku Mátraháza.

Situovanie pre vodičov: Modravá hora (maďarský názov: Kékestetö) je asi 100 km východne od Budapešti. Z Budapešti do Gyöngyös vedie diaľnica, potom asi 10 km obyčajná asfaltka. Kto má v aute navigačný prístroj, nech si vloží ako cieľ vrchol hory alebo Mátraháza.

 Nezabúdajme, že Matra patrí do trojvršia na našom štátnom znaku: Tatra – Matra – Fatra. Aspoň tak sa vžil názov trojvršia v našej národnej pamäti.

Pripomínajme si Matru aspoň raz ročne kolektívnym výstupom (či vyvezením sa J ). Pripájame mapku trasy od Budapešti.

                                                                                                                                Za organizačný výbor:     

                                                                                                                                Ján Čarnogurský

                                                                                                                                jancarnogursky@slovanet.sk

mapka ako sa na Matru dostať od Budapešti a ako od Lučenca via Fiľakovo

matra cesta

red