04.8.2012 10:55:06

10 násobný nárast zahraničných študentov na ruských vysokých školách

V posledných desiatich rokoch desaťnásobne narástol počet študentov z krajín SNŠ študujúcich na ruských vysokých školách, oznámil minister vzdelania a vedy RF A. Fursenko.
Zdôraznil, že Rusko dnes na vlastné náklady pripravuje 20 tisíc študentov z celkových asi 70 tisíc študentov z krajín SNŠ.
„Rozširujeme aj výmenu študentov, aspirantov, učiteľov. Myslím, že to bude jeden z dôležitých nástrojov nášho ďalšieho vývoja“, - povedal ruský minister.
Podľa RIA Novosti, 20. jún 2011