Ako nás možno finančne podporiť

Vedenie Slovensko-ruskej spoločnosti (SRS) sa obracia na Vás, členov SRS a čitateľov webstránky,

s výzvou darovať spoločnosti 2% z  Vašich daní na podporu činnosti SRS v roku 2019:

Sme občianske združenie Slovensko-ruská spoločnosť a ako webstránku tak i činnosť financujeme z Vašich finančných príspevkov buď cez zákonnú možnosť z Vášho daňového priznania právnickej alebo fyzickej osoby za rok 2018 získať dve percentá z Vašej dane pre rok 2019 formou určenia tých 2% priamo v príslušnej kolonke v daňovom priznaní za rok 2018, či už podávate daňové priznanie ako podnikateľ, živnostník alebo zamestnanec.

údaje potrebné pre  darovanie v daňovom priznaní v kolonke 2% z dane:

Údaje o Slovensko-ruskej spoločnosti:

 

                       Názov:                      Slovensko-ruská spoločnosť

                       Právna forma:           Občianske združenie

                       IČO:                          30867495

                       Sídlo:                        Dostojevského rad 1, 811 09 Bratislava

                      Banka:                       Tatrabanka, a.s.

 a číslo účtu (potrebné uviesť do danej kolonky pri darovaní 2% z dane:

 Tatrabanka, a.s.  IBAN: SK7811000000002621016506

alebo

tu je druhá možnosť - a to celoročná, 

darovať príspevok vo forme finančného daru

definovaného ako dar prispievateľa pre občianske združenie SRS v dobrovoľnej a ľubovoľnej výške

na účet

Tatrabanka, a.s.  IBAN: SK7811000000002621016506

BIC/SWIFT: TATR SK BX

s odkazom pre príjemcu  "dar" a najlepšie s menom a priezviskom darcu alebo odkazom

pre zreteľnejšie vypísanie čísla účtu, ak sa rozhodnete darovať príspevok aj mimo daňového priznania za rok 2018, uvádzame číslo účtu podľa štvorčíslí:

IBAN: SK78 1100 0000 0026 2101 6506

Toto oznámenie uvádzame hlavne pre priaznivcov, členov a čitateľov, ktorí niekedy nenájdu na ozname aktuálnu pripomienku. Mnohým občianskym združeniam nášho typu dnes pomáha aj jednoeurový príspevok mesačne od svojich priaznivcov, ktorí vedia, že tak zabezpečia zo svojich príspevkov aktivity SRS počas celého roka.

Ďakujeme

V mene Správnej rady Slovensko-ruskej spoločnosti JUDr. Ján Čarnogurský,

zapísala redakcia
 

Fotogaléria